Silver & Stal Enterprises AB

Moderbolag

Historik

Silver & Stal Enterprises AB är moderbolaget till 4 dotterbolag. Huvudinriktningen är verkstadsföretag med kvalificerad plåtbearbetning samt egna produkter med innovativa lösningar. Bolaget startades av Lars-Erik Lejondahl i början av 1980 talet. Genom förvärv och nystartande består koncernen idag av Silver & Stål i Vingåker AB, ElektroTermo AB, UVtech AB och AGrum AB. De olika bolagen har under åren fått många utmärkelser för design och teknisk kompetens. Ett flertal patent har också erhållits inom olika områden, nämnas kan kallhållning av mediciner i 1 år utan tillsättning av yttre energi. Ett annat patent är transport av sängar etc. med hjälp av en extern drivenhet. Styrsystem för luftrening är ett aktuellt område för patent. Fjärde patentet är en innovativ metod för tillverkning av bänkar etc. för storkök och sjukhus.

Affärsidé

Silver & Stal Enterprises AB skall äga och driva verkstadsföretag med hög tillverkningskompetens samt att i dessa företag tillverka, utveckla och marknadsföra produkter med innovativa lösningar och god design.

Strategier

Dotterbolagen drivs självständigt med en hög grad av delegering. Produkter och tjänster skall hålla hög kvalité i alla aspekter. Företagen är lokaliserade i Sverige vilket medför hög kompetens och lång erfarenhet. Den hårda utländska konkurrensen ser vi som en utmaning att klara, genom rationell produktion med innovativa lösningar kompletterat med goda rådgivare i teknik, design och marknadsföring. Företagen skall ligga i främsta ledet inom respektive affärsområde.