Djupdragning

Ett moment inom plåtbearbetning är djupdragning, vilket kräver anpassade maskiner, yrkesskicklighet och god materialkännedom.

Den första maskinen som installerades år 1933 på Silver & Stål var en hydraulpress för djupdragning. Vi har använt oss av djupdragning i över 80 år vilket gett oss en betydande och värdefull kunskap. Silver & Stål besitter förutom lång erfarenhet, idag en modern maskinpark med presskrafter från 135 upp till 515 ton vilket ger flexibel och kostnadseffektiv produktion. 

Vi har genom åren djupdragit avancerade detaljer i de flesta material och godstjocklekar, samt i skiftande former och djup. Tillverkar idag djupdragna detaljer till bland annat Nibe, DeLaval, Tetrapak, Ericsson, Alstom, Danfoss (Thermia), Astra Tech. 

Med en egen verktygsavdelning är vi flexibla och kan snabbt ge service vid eventuella driftsavbrott.

Är du intresserad av djupdragning? Kontakta oss! 


Vad är djupdragning?

Djupdragning är en process där plana plåtämnen omformas till mer eller mindre kupiga föremål. Dessa har ofta cirkulär, kvadratisk eller rektangulär former och cylindriska, halvsväriska eller koniska väggar.

Vid djupdragning behövs ett verktyg med huvuddelarna stans och dyna samt en plåttillhållare. 

Ämnets egentliga formgivning sker mellan stansen och dynan. Plåttillhållarens uppgift vid djupdragning är att under operationen pressa ämnet mot dynan med en kraft, som är tillräckligt stor för att tillåta materialet att glida utan att samtidigt veckas. Djupdragning innebär således en formgivning under vilken ämnet utsätts för såväl töjnings- som stukningspåkänningar. 

Materialets djupdragningsbarhet dvs. svårigheten att formge är mycket olika.

Vanligen uttrycker man djupdragningsbarheten vid rotationssymmetriska kärl genom att ange ett viss maximalt tillåtet värde på dragförhållandet D/d, där D är den diameter rondellen får ha vid djupdragning i ett steg av ett cylindriskt kärl med en invändig diameter d.

Följande faktorer skall beaktas vid planering för tillverkning genom djupdragning:

  • Ämnets dimensionering
  • Antalet erforderliga steg och möjliga dragförhållanden
  • Erforderliga krafter för formgivningen
  • Verktygens konstruktion, draghastighet, smörjning samt verktygsmaterialet.

Smörjmedlets funktion vid djupdragning är att förhindra metallisk kontakt mellan verktyg och arbetsstycke. Det medverkar alltså till minskad friktion, bättre ytkvalité på den djupdragna detaljen och ökad verktygslivslängd. 

Stor noggrannhet skall iakttas vid tillverkning och värmebehandling av de olika verktygselementen. Ytkvaliten och materialval avgör i de flesta fall verktygets livslängd.

Kontakta mig gärna så hjälper jag dig.

Kontaktformulär