Excenterpressning

Excenterpressning är en mycket kostnadseffektiv metod för framtagning av ämnen och även färdiga artiklar. Processen ger stora besparingar genom att ersätta laserskärning, stansning och även bockning. Excenterpressning kräver verktyg och lämpar sig därför mer mot medelstora och stora serier.

Vi har en flexibel maskinpark från 40 till 200 tons pressar och har genom åren skaffat oss en bred kunskap och lång erfarenhet inom excenterpressning(/området). Våra pressar är anpassade för manuell plockning eller automatkörning. I direkt anslutning till pressarna finns verktygen för korta och effektiva omställningar.

Med en egen verktygsavdelning är vi flexibla och kan snabbt ge service vid eventuella driftsavbrott.


Vad är excenterpressning?

Excenterpressning är ett mycket effektivt sätt att bearbeta plåtdetaljer. Metoden bygger på att den övre delen av pressen går ner mot det fasta underbordet med hjälp av excentermekanismen.

Excentermekanismen kan beskrivas med ett roterande hjul med ett stag i ytterkant av hjulet. När hjulet roterar omsätts den roterande kraften till en linjär rörelse i staget som får pressen att gå ihop och isär. Andra exempel på excentermekanism är drivningen på ånglok eller vevaxeln i förbränningsmotorer.

En stor fördel med excenterpressning är dess mångsidighet. Beroende på hur verktyget som installeras i pressen är utformat kan man stansa, pressa, prägla samt bocka en detalj i samma operation mycket effektivt.

Kontakta mig gärna så hjälper jag dig.