Medicar Italian

Nytta

Enligt en kartläggning som utförts på Örebro Universitetssjukhus i Sverige utfördes hela 39 534 interna patienttransporter under ett år. Att transportera en säng manuellt medför inte bara risk för slitageskador utan är även mycket tidskrävande och kan ibland behöva utföras av två personer. Med vår sängtransportör MediCar 2.0 kan transporten enkelt och snabbt utföras av en person helt utan risk för slitageskador.

Flexibilitet

Ett problem för många transportavdelningar är att det finns
väldigt många olika sängmodeller som dessutom kan vara mycket komplicerade. Det är därför svårt att finna ett transporthjälpmedel som klara alla typer av sängar. MediCar 2.0 är transportören som kan ta alla era sängar tack vare en helt unik grepp anordning som kopplas ihop med sängen genom att greppa tag runt hjulen.

Användarvänlig

Att transportera en patient innebär ett ansvar att patienten känner sig trygg och säkert kommer fram till sin destination.

Detta kräver att transporthjälpmedlet är driftssäkert, lätt att manövrera och är användarvänligt för att transportören ska kunna utföra sin transport på bästa vis.

MediCar 2.0 har en väl utvecklad styrning där vi tagit fasta på enkelhet och köregenskaper, inga joysticks eller andra avancerade styrdon.

Det finns även en egenutvecklad lösning i styrningen som gör att transportören automatiskt håller en rak kurs vilket underlättar vid både kurvtagning och körning på raksträckor.

Åkvagnen gör inte bara transporten till ett nöje utan möjliggör även högre hastigheter och undviker slitage på leder och fötter.

Se vår film

MediCar känner själv av vilken hjulstorlek som skall greppas. Inga manuella handgrepp eller anpassningar behövs mellan olika storlekar. Hjulinställning stannar automatiskt vid rätt hjulstorlek.

Manöverpanelen är enkel att förstå med endast två manöverknappar som kommunicerar med ett antal givare som gör att rörelserna automatiskt stannar i rätt position.

Tack vare det intelligenta hjulgrepp systemet så nns det en rad olika hjulburna objekt som kan greppas och transporteras.

MediCarGo dragenhet Beagle

Nytta

Beagle är en speciellt anpassad maskin för att förflytta MediCarGo vagnar men också en mångsidig allroundflyttare som kan användas för en mängd logistiska ändamål genom sin förmåga att bogsera laster på upp till 1500 kg. Denna mover kan köra upp och ner för backar och har en extremt liten svängradie som gör att den kan rotera runt sin egen axel, vilket gör den lämplig för att manövrera last genom de minsta passagerna eller till och med i hissar och ta sig ända fram till vårdavdelningen dit vanliga truckar ej kan/får köra. Dess hastighet är inställd på maximalt 6 km/h som standard men kan justeras till maximalt 10-12 km/h per begäran.

Ergonomi

I kontrast till traditionella flyttmaskiner tillåter Beagle användaren att stå bekvämt, medan en traditionell flyttmaskin kräver att de sitter ner utan tillräckligt med utrymme för benen för att göra det bekvämt. Beagle uppmuntrar en aktiv arbetsställning, minskar trötthet och hjälper därför till att eliminera mänskliga fel i arbetsmiljön. Maskinen levereras med ett ryggstöd för att ytterligare höja komforten.

Se vår film

Produktöversikt

Medicar 2.0

Art.nr M2000

Vår mest exibla modell med fokus att kunna transportera alla sjukhussängar och bårvagnar som nns på marknaden.

Läs mer

Beagle 360

Art.nr B1050

Vår speciellt anpassade dragenhet för MediCarGo vagnar så som vätskevagnar, sterilvagnar och dragvagnar.

Läs mer

Kontakta mig gärna så hjälper jag dig.

Kontaktformulär